On borders and languages

ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਚਿਨਾਬ ਪੁੱਛਦਾ

ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਤਲੁਜ ਦਾ

.

ਹਰ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖੋ ਸਿੱਖਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਪਰ ਪੱਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕੱਚੀ ਨਈ ਢਾਈ ਦੀ

.

Raavi ton Chinaab puchhda

Ki haal hai Satluj da

.

Har boli sikho sikhni vi chahidi

Par pakki vekh ke kacchi nai dhai di

%d bloggers like this: